HSP · 11. oktober 2018
Er zijn hoogsensitieve kinderen die zeer ontvankelijk zijn voor prikkels uit hun omgeving, signalen (stemmingen) van anderen sterk doorkrijgen, zich gauw verantwoordelijk voelen en alles met grote intensiteit beleven maar daar vervolgens heel onrustig, uitermate expressief en soms zelfs explosief op reageren en dus al gauw als 'ADHD-er' bestempeld worden. We hebben het dan over het hoogstimulatieve of druk-gevoelige kind.
HSP · 09. oktober 2018
De laatste tijd kom ik voornamelijk artikelen tegen waarin wordt uitgelegd waarom hoogsensitieve kinderen al gauw het slachtoffer kunnen worden van pestgedrag en dat spreek ik ook niet tegen. Maar dat het ook echt wel andersom voorkomt, lijkt me een minder voor de hand liggend en dus zeker wel interessant onderwerp om ook eens te belichten...

Competentie · 24. januari 2018
Een gedicht voor alle kinderen die gezien en erkend mogen worden, door zoveel meer dan hun prestaties alleen...
HSP · 21. januari 2018
Labeltjes’ hebben al gauw een negatieve bijklank. Je doet iemand geen eer aan door deze eenvoudig weg te zetten. 'Ach, die persoon is duidelijk -vul maar in- dus dan weet je ‘t wel hè?' Het lijkt me dan ook verstandig om voorzichtig om te gaan met je ‘labeltjes’. Maar ze hebben natuurlijk wel een duidelijk nut...