Als je verdriet achter slot en grendel zit...

Hulp inschakelen

Heb je het gevoel dat je kind veel verdriet heeft opgekropt en geen of onvoldoende manieren heeft gevonden om de rouw te verwerken?

Dit kunnen signalen zijn om hulp in te schakelen:

  • Slechte concentratie op school
  • Verlies van levenslust
  • Aanhoudende spanningsklachten
  • Behoefte aan steun vanuit ouder

Een coach of therapeut kan samen met het kind op zoek gaan naar manieren om weer prettiger in het leven te staan en om te gaan met het verlies. Daarnaast kan de begeleider de ouder ook adviseren hoe er in de thuissituatie ruimte voor verwerking gemaakt kan worden.

 

Voor consulten van therapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, kun je afhankelijk van de zorgverzekeraar, vaak een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Je hebt hiervoor geen doorverwijzing van de huisarts nodig.

Kindercoach en speltherapeut in Haarlem. Begeleiding voor kinderen op gebied van hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, rouwverwerking, verdriet, faalangst, stress/spanningsklachten.