Pestgedrag afweren

Weerbaarheid

mijn kind wordt gepest

Pestgedrag valt nooit goed te keuren en uiteraard is het van groot belang dat kinderen die pestgedrag vertonen, daarin afgeremd, bijgestuurd en bewust gemaakt worden.

Toch loopt 'de gepeste' risico om opnieuw doelwit te worden van pesterijen als hij/zij niet weerbaar genoeg blijkt te zijn.

 

Als je als ouder vermoedt dat jouw kind gepest wordt, heb je in de eerste instantie misschien de neiging te eisen dat de pester 'aangepakt' wordt door diens ouders en leerkrachten. Dat is terecht natuurlijk, maar vaak maar een gedeeltelijke en tijdelijke oplossing.

Om herhaling te voorkomen is het ook belangrijk om goed daar je kind te kijken en na te gaan of deze zich buiten de veilige thuissetting, weerbaar genoeg weet op te stellen.

De normen die thuis gelden kunnen bijvoorbeeld buitenshuis weer heel anders zijn. Met name jonge kinderen kunnen hier soms flink van in de war raken. Voorbeeld: Rick van vijf is gewend dat zijn moeder tijdens het spelen meteen de blauwe trein uit handen geeft als hij met een boos geluid aangeeft dat hij dat wil. Op school kijken kinderen hem raar aan als hij dat doet en steken hun tong uit. Rick komt regelmatig gefrustreerd thuis.

In dit geval is Rick erbij gebaat als zijn moeder thuis met hem oefent tijdens het spelen: De volgende keer dat Rick de blauwe trein eist, kan z'n moeder doen alsof ze er eerst zelf nog even mee wil spelen en dit rustig vertellen. Als Rick boos reageert kan ze hem vragen op een rustige manier de trein aan haar te vragen of becomplimenteren als hij even gewacht heeft.

 

Als het pestgedrag zich steeds op jouw kind richt, omdat deze 'niet echt van zich af durft te bijten', dan is simpelweg zeggen: 'Gewoon terugslaan!' vaak niet voldoende.

Als een kind moeite heeft met voor zichzelf opkomen, zal het sowieso niet gauw iets terug doen.

Daarom biedt een passende weerbaarheidstraining vaak meer uitkomst.

Daarover verderop meer. Wel kan het helpen om een kind (mits op vrijwillige basis) aan een verdedigingssport deel te laten nemen. Het gaat dan niet zozeer om het lichamelijke verweer, als wel om het geestelijke effect van het 'jezelf kunnen verweren indien nodig'. Alleen al de lichaamshouding en blik gaan hierdoor vaak veel meer zekerheid uitstralen.

 

Zelfacceptatie

hoe maak ik mijn kind meer weerbaar?

En het kind dat vooral onzeker over zichzelf is en nergens bij lijkt te horen?

Die zal zich eerder buitengesloten dan gepest voelen, wat minstens zo naar kan zijn.

Kinderen die zich 'anders' dan anderen voelen hoeven niet per definitie buitengesloten te worden. Soms worden ze zelfs bewonderd en gedragen door de groep. Het zit 'm vaak in het zelfbeeld.

Hoe meer tevreden en overtuigd van zichzelf (met respect voor anderen), des te groter de acceptatie van de omgeving vaak is.

 

Maar hoe krijg je die zelfacceptatie dan verbeterd?

Het is een combinatie van ruimte geven om het kind een eigen identiteit te laten vormen en het vinden van balans tussen aanpassing en begrip.

Een kind dat thuis niet wordt veroordeeld wegens zijn/haar aparte voorkeuren, zal zich zekerder voelen van zichzelf; maar tegelijkertijd is het ook verstandig om een kind bekend te maken met de maatschappelijke norm, mits deze wel heel sterk afwijkt van die voorkeuren.

Bijvoorbeeld: Een meisje dat op negenjarige leeftijd met groene lippenstift naar school gaat, omdat haar ouders dat geen probleem vinden, zal eerder moeite krijgen met reacties uit de omgeving dan een meisje dat haar spreekbeurt over operazang houdt, omdat ze dat zo mooi vindt.

 

Kort gezegd: Zelfacceptatie ontstaat als een kind zich gesteund voelt in wie het wil zijn, maar ook begrip vormt voor de omgeving en de geldende normen en daar dan mee om leert gaan.

Weerbaarheidstraining

Als je het gevoel hebt dat je als ouder en/of school niet verder komt met het verbeteren van de situatie dan kun je denken aan een speciale weerbaarheidstrainingen voor kinderen die te kampen hebben met pestgedrag of die wat meer 'hun mannetje willen staan'.

Zie ook: 'begeleiding'.

 

Weerbaarheidstraining

Verdedigingssport

Zelfacceptatie

Contact met lotgenoten

De Kindertelefoon

_____________

 www.dekindertelefoon.nl

Soms schaamt een kind zich enorm voor wat hem of haar overkomt of is het bang voor de grote zorg die bij ouders kan ontstaan. Dan is het prettig als het kind zijn of haar verhaal toch ergens kwijt kan.

_____________

 

Een verdedigingssport kan het zelfvertrouwen enorm vergroten! Het gaan niet puur om het lichamelijke verweer, maar vooral ook om de mentale kracht die ervan uitgaat.

_____________


Mijn kind wordt gepest. Wat doe ik als mijn kind gepest wordt? Gepest op school. Hoe wordt mijn kind weerbaarder? Hoe krijgt mijn kind meer weerbaarheid? Hulp bij pesten.