Faalangst overwinnen

Faalangst kan iemand consequent tegenhouden in het aangaan van nieuwe uitdagingen. Ook houdt deze angst vaak het besef en dus viering van successen tegen.

Kinderen met faalangst zijn geneigd te denken dat ze bij voorbaat iets niet kunnen,

dat het gaat mislukken of dat 'iets proberen', niets meer dan negativiteit oplevert.

Gelukkig kan faalangst deels of geheel worden overwonnen.

Opbouwen

Als kinderen faalangst hebben zien ze vaak op tegen bepaalde taken. Ze schatten de moeilijkheidsgraad van de taak dan hoog in en hun eigen kunnen laag; of ze zijn ontzettend bang dat het mis gaat en het gevoel dat dát geeft. Het kan helpen om het kind dan iets te laten kiezen waarvan het denkt dat het zeker lukt, zodat het een succeservaring opdoet; daarna iets dat een lichte uitdaging vormt en zo steeds een stapje verder.

Laat vooral het kind dat faalangst heeft kiezen hoe snel en hoe ver de stappen gaan.

Probeer niets te forceren. Vooral het gevoel van controle van het kind zelf, geeft ook weer wat meer vertrouwen en motivatie om door te gaan.

Reflecteren

mijn kind heeft faalangst

Zodra een kind met faalangst een taak heeft volbracht waar het eerst tegenop keek, kun je er samen even op terugkijken.Voorbeelden: Hoe was het om dit te doen? Wat hielp je om door te zetten? Ga je dat vaker inzetten? Waar ben je blij/minder blij mee? Wat zou je tegen iemand anders zeggen die met hetzelfde zit?

Door te leren reflecteren leert het kind zichzelf beter kennen en doorzien wat wel/niet helpt als de faalangst weer om de hoek komt kijken.

Succes vieren

Je zal als ouder of leerkracht waarschijnlijk je waardering uitspreken over de prestatie die het kind geleverd heeft en dat is dan ook mooi. Kinderen met faalangst zullen het echter zelf niet altijd zo voelen. Soms kennen ze het succes aan een externe factor toe of was de angst om te falen zo groot, dat het succes er niet tegenop weegt.

Probeer dan niet alleen het succes van de prestatie maar vooral ook de succes van het overwinnen van de angst te vieren en te benoemen. Voorbeeld: 'Ik vind het vooral knap dat je ondanks de faalangst, toch door wist te zetten!' 'Jij was de baas, niet de faalangst!' 

En als het kind niet tevreden is over het resultaat van de inzet, kun je samen vieren dat het ondanks die faalangst, toch de sprong heeft gewaagd en dat is minstens zo knap.

Maak kinderen met faalangst bewust van de eisen die ze aan zichzelf stellen en of ze ook zo streng voor een ander zouden zijn. Vervolgens kun je samen nieuwe doelen met ze stellen die realistischer en vriendelijker zijn.

Mijn kind is faalangstig. Wat doe ik bij faalangst? Hoe help ik mijn faalangstig kind? Hulp bij faalangst.