Helpende rituelen

Tastbaarheid en houvast

Hoe helpt je een kind bij rouwverwerking en wat zijn de belangrijkste tips?

 

Iemand moeten verliezen kan gevoelsmatig ook het verlies van houvast en grip op het leven betekenen.

Het uitvoeren van persoonlijke rituelen en selecteren van betekenisvolle symbolen, kunnen een grote rol spelen bij de rouwverwerking en een gevoel van 'houvast bieden'.

 

Een gezin dat te maken krijgt met rouwverwerking zoekt uiteraard veel steun bij elkaar. De nabestaande willen niets anders dan de kinderen zo goed mogelijk opvangen en troosten.

Maar dat valt niet altijd mee wanneer men zelf met intens verdriet te maken heeft en dit probeert te verwerken.

Dan kan een 'steunfiguur' voor het kind erg belangrijk zijn. Dit kan iemand zijn die zelf niet of minder betrokken is bij het verlies en hier emotioneel afstand van kan nemen. Zo krijgt het kind alle ruimte om zich te uiten en invulling te geven aan zijn/haar behoeften. Daarnaast blijft het zeker wel belangrijk dat het kind de rouw ook kan delen met diegenen die het dichts bij staan.

Dat gaat samen.

 

Eén van de grootste behoeften van het rouwende kind is: het vinden van houvast. Iets tastbaars dat een gevoel van 'contact' met de overledene enigszins in stand houdt. Dat wil niet zeggen dat een kind geen 'afscheid' leert nemen, maar dat het ervaart dat het afscheid iets stoffelijks is en dat een bepaald fijn gevoel of fijne energie kan blijven bestaan. Sterker nog: dat een kind dat gevoel zelf kan oproepen als het daar behoefte aan heeft.

 

Een ritueel of tastbaar symbool wordt betekenisvol en hel(p)end als deze bij het kind een gevoel van geborgenheid en warmte oproept. En mogelijk ook het gevoel van contact met de overledene.

Voor de een is dit het maken van een gedenkplekje in huis met foto's, kaarsjes, steentjes en bloemen. Voor een ander is dit het kiezen van een knuffel met een stukje stof van kleding van de overledene. Of het vullen van een herinneringskoffertje/kistje en deze regelmatig samen openen en doornemen. Ook zijn er kinderen die graag een 'tranenboekje' bijhouden, waarin zij schrijven en tekenen over- of naar degene die ze missen.

Dit zijn maar enkele voorbeelden. Het is fijn als een kind de ruimte krijgt om samen met een volwassen/steunfiguur te zoeken naar persoonlijke rituelen en symbolen. Als kinderen zien hoe een volwassene/rolmodel zelf invulling geeft aan speciale rituelen, kan dit ook helpend zijn. Dit brengt het kind zelf ook op ideeën en toont het voorbeeld dat het heel normaal is om houvast te zoeken en voor jezelf te creëren.

Een gedenkplekje

Een herinneringsdoosje

Een troostknuffel

Een steunfiguur

Een 'tranenboekje'

Brief naar de hemel

Speciale muziek

 

_____________

Een steunfiguur kan iemand zijn die emotioneel minder/niet betrokken is bij het verlies. Zo kan het kind zelf zijn/haar emoties en behoeften voorop stellen, zonder bang te zijn dat het de ander (die ook rouwt) teveel wordt.

_____________

Rouw en verdriet kunnen ook voor lichamelijke blokkades en spanningen zorgen. Daarom zijn kinderen ook vaak gebaat bij expressieve-en/of ontspanningsoefeningen 

_____________


Mijn kind is in de rouw. Hoe help ik mijn kind met rouwen? Verliesbegeleiding voor kinderen. Hoe help ik mijn kind de dood te verwerken? Hoe gaan kinderen om met de dood?