Hulp inschakelen

Als de angst zo diepgeworteld zit, of telkens terugkeert, kan het verstandig zijn om hulp in te schakelen. Extreme angst kan leiden tot:

  • Vermijdingsgedrag en uitsluitsel van leuke activiteiten
  • Concentratiestoornissen
  • Slaapstoornissen
  • Vermindering van levenslust
  • Sociale problemen

Wanneer je als ouder of begeleider denkt dat jouw kind gebaat is bij extra begeleiding om de angst weer de baas te worden, kun je bijvoorbeeld denken aan speltherapie of kindercoaching. Een therapeut kan nagaan waar de angst vandaan komt, hoe het kind dit ziet en vervolgens samen met het kind een plan opstellen. Daarnaast kan deze ook de ouder/opvoeder adviseren.

 

Voor consulten van therapeuten die aangesloten zijn bij een beroepsvereniging, kun je afhankelijk van de zorgverzekeraar, vaak een gedeeltelijke vergoeding krijgen. Je hebt hiervoor geen doorverwijzing van de huisarts nodig.

 

In mijn praktijk begeleid ik o.a. kinderen die te maken hebben met belemmerende angstgedachten. Ik zet verschillende speelse werkvormen in en forceer niets maar daag slechts uit.

Ik ben aangesloten bij beroepsvereniging BATC. 

Kindercoach en speltherapeut in Haarlem. Begeleiding voor kinderen op gebied van hooggevoeligheid/hoogsensitiviteit, rouwverwerking, verdriet, faalangst, stress/spanningsklachten.