Angst overwinnen

Als een kind erg belemmerd wordt door angst(en)

kan het wenselijk zijn om hier iets aan te doen.

Belangrijk is dat het kind dat ook zelf wil en zich niet geforceerd voelt.

Van nature zal een kind gauw de neiging hebben te vluchten

voor de angst en het onderwerp te vermijden.

Hoe krijg je een kind dan in de stand dat het er wel iets mee wil doen?

Er zijn een aantal richtlijnen waaraan je kunt denken.

 

Vrije wil

Iemand die iets hardnekkig wil vermijden, zal zich niet snel over laten halen. Als je merkt dat een kind op de vlucht slaat zodra je over het onderwerp begint, kun je duidelijk maken dat je merkt dat de angst de baas over het kind is en vragen of het kind nu de baas over de angst wil worden. Vervolgens laat je het kind zelf de stappen kiezen die het wil zetten. Maak samen een plan, teken het samen uit of zet het op papier en laat het kind bepalen wat stap 1, 2, 3, enz. is. 

Als een kind zegt niets te willen doen, dan kun je het even laten rusten en er later op terugkomen.

 

Stap voor stap

Als de stappen eenmaal bepaald zijn door het kind zelf en het dus bereid is om de angst te overwinnen, kun je beginnen. Hierbij is het nog steeds heel belangrijk dat het kind weet dat het mag stoppen als het te eng wordt. Maak dat duidelijk en zeg dat het de tijd mag nemen voor iedere stap. Het stimuleert enorm als je uitspreekt hoezeer je het kind bewondert voor het zetten van de stappen.

Blijf benoemen dat het kind de baas is en niet de angst. 

 

Herhaling en Reflectie

Als het doel is bereikt, zal het kind uiteraard heel trots zijn op zichzelf en mag dat zeker gevierd worden! De angst kan echter weer terugkomen als de confrontatie met de angst eenmalig was; om de angst echt de baas te blijven is herhaling noodzakelijk. Blijven oefenen en reflecteren op de stappen die gezet zijn en hoever het kind is gekomen, is daarbij heel wenselijk.

 

Mijn kind is heel angstig. Hoe help ik mijn kind angst te overwinnen? Hoe help ik mijn angstig kind? Hulp bij kinderangsten. Mijn kind is bang om te...