Wat is hoogsensitiviteit?

Over de eigenschap 'hoogsensitiviteit' is tegenwoordig veel te lezen.

De term HSP (highly sensitive person) werd in 1996 geïntroduceerd door psychologe Elaine N. Aron. Naast uitgebreid onderzoek en literatuur over dit onderwerp heeft zij ook vragenlijsten (tests) ontwikkeld die gebruikt kunnen worden om vast te stellen of deze eigenschap van toepassing is.

Persoonlijk adviseer ik om deze vragenlijsten slechts als leidraad te zien en in het achterhoofd te houden dat iedere persoon uniek is en dus niet bedoeld is om in een standaard profiel te passen. Daarnaast zijn dergelijke vragenlijsten ook nooit helemaal betrouwbaar als je bepaalde culturele, religieuze of andere persoonlijke omstandigheden meeweegt.   

 Een hoogsensitief persoon is zeer gevoelig voor prikkels, stemmingen en subtiele signalen van de omgeving en kan deze extra intens beleven of zelfs onbewust overnemen.

 

Het hoogsensitieve brein bevat veel spiegelneuronen en er worden meerdere gebieden dan gemiddeld, actief bij het verwerken van de signalen uit de omgeving.

De volgende kenmerken staan bij hoogsensitiviteit voorop:

  • sterk ontvankelijk voor stemmingen van anderen
  • sterk ontvankelijk voor subtiele signalen van anderen
  • prikkelgevoeligheid
  • diepgaande prikkelverwerking in het brein
  • behoefte om terug te trekken (bij overprikkeling)

 

Is mijn kind hoogsensitief?

Is hooggevoeligheid hetzelfde als hoogsensitiviteit?

Hierover zijn de meningen nog verdeeld. De term hooggevoeligheid wordt regelmatig voor hetzelfde begrip gebruikt. Toch wordt ook wel beweerd dat bij hooggevoeligheid puur de gevoeligheid voor (zintuiglijke) prikkels wordt bedoeld en niet zozeer voor stemmingen en subtiele signalen van anderen. Hooggevoeligheid zou ook kunnen ontstaan na een traumatische ervaring of overbelasting van het zenuwstelsel. Hoogsensitiviteit daarentegen niet, daar het een aangeboren eigenschap is.

Ik spreek dus bij voorkeur over 'hoogsensitiviteit' om deze eigenschap te omschrijven.

 

 

hoogstimulativiteit ook een vorm van hoogsensitiviteit?

De term hoogstimulativiteit staat ook wel bekend als 'druk-gevoelig'. Je zou het als een vorm van hoogsensitiviteit kunnnen beschouwen waarbij de persoon in kwestie (met name in de kinderjaren) zich meer naar buiten richt en de neiging heeft om meer impulsief en zelfs explosief te reageren bij overprikkeling. Je zou grofweg kunnen stellen dat het hoogsensitieve kind vooral een introverte manier van prikkelverwerking heeft en het hoogstimulatieve kind vooral een extraverte manier. 

De vergelijking met ADHD is vaak al gauw gemaakt, terwijl dit toch echt wel verschillende verschijnselen zijn met verschillende processen in het brein.

 

De volgende kenmerken zijn typerend voor hoogstimulativiteit:

  • grote mate van bewegingsdrang (met name bij overprikkeling)
  • druk en impulsief gedrag (met name bij overprikkeling)
  • sterk met de omgeving bezig (observerend)
  • moeite met concentratie
  • sterke emotionele ontlading (explosief)

 

 

Is mijn kind hoogstimulatief?


Hoogsensitiviteit is nog een relatief jong begrip en krijgt steeds meer wetenschappelijke aandacht en erkenning. We zijn constant in ontwikkeling en er is nog veel over te ontdekken. Vermoed je dat jij of jouw kind deze eigenschap bezit? Observeer dan vooral wat er gebeurt en onderzoek (samen) wat deze eigenschap voor jou of de ander betekent, waar de krachten maar

ook de grenzen liggen en hoe je met deze eigenschap zo prettig mogelijk in het leven kunt staan.

Wat is hoogsensitiviteit? Wat houdt hoogsensitiviteit in? Wat is het verschil tussen hooggevoeligheid en hoogsensitiviteit? Wat is hoogstimulativiteit? HSP test. HSK test. Is mijn kind hoogsensitief?