Laagdrempelige en speelse begeleiding op maat

Kennismakingsgesprek

Het kennismakingsgesprek kan schriftelijk of telefonisch plaatsvinden, maar u bent ook

welkom om met uw kind naar de praktijk te komen en een eerste indruk op te doen.

Tijdens het kennismakingsgesprek stemmen we samen af of een begeleidingstraject bij

Lieve Maan wenselijk en zinvol zou kunnen zijn. Als dit het geval is, wordt er een afspraak

gemaakt voor een intakegesprek in de praktijkruimte. Het is ook mogelijk dat ik ouders

adviseer om elders geschikte begeleiding te zoeken of de huisarts eerst te raadplegen.

 

Het kennismakingsgesprek is geheel vrijblijvend.  

Eenmalig adviesgesprek

Soms heb je als ouder of als kind behoefte aan een gesprek of advies op een specifiek

gebied van de sociaal-emotioneel ontwikkeling van jouw kind.

Je denkt dan niet meteen aan een begeleidingstraject of twijfelt daar misschien aan.

Hiervoor bied ik de mogelijkheid om een eenmalig adviesgesprek aan te gaan.

Vooraf aan dit gesprek kun je mij per mail of telefonisch voorleggen wat je zou willen

bespreken en kunnen wij een afspraak maken. We stemmen samen af of het adviesgesprek

beter met de ouder(s) alleen, met het kind en de ouder(s) of met het kind alleen kan plaatsvinden. Vooraf aan dit gesprek vraag ik ouders wel om het intakeformulier in te vullen, i.v.m. een zo volledig mogelijk beeld ter bevordering van een passend advies én m.b.t. de gegevens voor de declaratie.

Mocht je na het adviesgesprek tóch een begeleidingstraject aan willen gaan, dan kan dit gesprek het intakegesprek doen vervallen.

 

Het eenmalig adviesgesprek duurt 50 minuten en vindt plaats in

de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 

Intakegesprek

Wanneer u besluit om een begeleidingstraject aan te gaan, vraag ik u een intakeformulier

in te vullen. Dit formulier mag u vervolgens naar mij toe mailen, zodat ik al enigszins een

beeld kan krijgen van de situatie, voordat het intakegesprek plaatsvindt.

Schrik niet van de uitgebreide informatie waarnaar gevraagd wordt op het formulier.

Dit is van belang om tot een zo volledig mogelijk beeld te komen en efficiënt te werk te

gaan, zodat er tijdens het gesprek voldoende ruimte overblijft voor de kern.

De persoonlijke gegevens waarnaar gevraagd wordt zijn o.a. van belang voor het

declaratieformulier en een juiste dossiervoering. Als lid van de beroepsvereniging dien

ik volgens bepaalde richtlijnen te werk te gaan en de administratie volledig te hebben.

 

Met alle vertrouwelijke informatie wordt zeer zorgvuldig omgegaan.

Dit wordt nimmer gedeeld met derden, tenzij daar nadrukkelijk toestemming voor

gevraagd en gegeven is.

 

Het intakegesprek is de eerste stap van het begeleidingstraject. Het is wenselijk dat het kind

hier ook bij aanwezig is. Hier wordt de hulp- of begeleidingsvraag en de

relevante informatie doorgenomen en een begeleidingsplan voorgesteld.

Dit plan leg ik schriftelijk (per mail) voor ter akkoord van de ouders.

 

Het intakegesprek duurt 30-45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 

hulp hoogsensitief kind

Begeleidingstraject

Dit is het traject waarbinnen de sessies plaatsvinden. Ik pas verschillende oplossingsgerichte gespreks- en speltechnieken toe om samen met het kind aan de gestelde doelen te werken.

Bij deze sessies staat het kind centraal en pas ik me aan het kind aan zonder het doel uit

oog te verliezen.

Deze sessies mogen voor het kind vooral plezierig en ongedwongen aanvoelen.

Bij het ene kind werk ik met een speciaal coachings(kaart)spel, bij het andere juist weer

met teken- en ander beeldend materiaal en weer een ander kind vraagt om een benadering

in de vorm van rollenspel of poppenspel. Het kan allemaal en het is en blijft vooral maatwerk.

Er wordt een vertrouwelijke sfeer gecreëerd waarbij het kind vooral zijn of haar eigen krachten

en mogelijkheden leert uitbreiden.

 

Na iedere sessie ontvangen ouders per mail een korte samenvatting van hoe de sessie is verlopen. Dit is nog geen evaluatie en hier zal ook niet alle vertrouwelijke informatie over het kind worden gedeeld. Het kind geeft altijd aan wat het naar buiten wil brengen en doet dit dan bij voorkeur zelf of met mijn ondersteuning.

 

Een sessie duurt 60 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 

Evaluatie(s)

Voor de eindevaluatie vinden er ook tussentijdse evaluaties plaats.

Deze vinden plaats in de praktijkruimte, indien mogelijk met zowel ouders als kind

hierbij aanwezig. Het kan voorkomen dat we tussentijds de doelen bij moeten

stellen of het kind andere doelen aangeeft dan aanvankelijk naar voren kwam.

Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders.

 

Een evaluerend gesprek duurt 45 minuten en vindt plaats in de praktijkruimte in Haarlem.

Zie ook: tarieven

 


Vertrouwensfunctie

Als therapeut heb ik een vertrouwensfunctie voor het kind en ben ik er in de eerste plaats voor de belangen van het kind. De sessies vinden dan ook alleen met het kind plaats.

Het kind kan ongeremd, eerlijk en gefocust zijn zonder

afleiding van de omgeving of andere aanwezigen. 

 

Als ik na afloop vertrouwelijke zaken van het kind met ouders bespreek,

omdat dit essentieel blijkt voor de verbetering van het proces, is dit altijd met toestemming van het kind en bij voorkeur met het kind erbij.

 

Als ouder ken je jouw kind door en door en wil je het liefst dat er geen geheimen zijn.

Toch kan het voor een kind moeilijk zijn om zijn of haar ware gedachten, wensen en angsten op tafel te leggen als de ouders hierbij zijn. Het kan hierin geremd zijn uit

angst om de ouders te kwetsen, te confronteren of uit schaamte.

Daarnaast voelt een kind vaak feilloos aan wat iets met een ouder doet,

zelfs als de ouder een neutrale houding aanneemt.

Een kind heeft de ruimte nodig om aan zijn of haar persoonlijke doelen te werken.

Wachtruimte

Tijdens de coachingssessies kan de ouder of verzorger van het kind eventueel

gebruik maken van de sfeervolle wachtruimte of staat het vrij om ergens

anders naartoe te gaan.

Het is wenselijk dat u vijf minuten voor afloop van de sessie

aanwezig bent in de wachtruimte om uw kind weer te ontvangen.

 


Lieve Maan

Bezoekadres: 

Dé Plek Haarlem,

Waarderweg 19, Haarlem

E: silvana@lievemaan.nl

T: 0651112404, KVK: 69623198